رئیس جمهور سابق برزیل پس از بازداشت: من نمی‌ترسمرئیس جمهور سابق برزیل بازداشت شد

بی بی سی فارسی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴

لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهور سابق برزیل که صبح جمعه در ارتباط پرونده فساد مالی در شرکت نفتی پتروبراس برای ساعاتی بازداشت شده بود بعد از آزادی تمامی اتهامات را رد کرده و گفت بیمی از این تحقیقات ندارد

منابع خبر
رئیس جمهور سابق برزیل بازداشت شد بی بی سی فارسی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴
رئیس جمهوری پیشین برزیل بازداشت شد رادیو فردا - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴
رئیس جمهور سابق برزیل بازداشت شد عصر ایران - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴