خصالی: پدیده هیات علمی خاموش به معنای رایج در دانشگاه مازندران نمود ندارد

خصالی: پدیده هیات علمی خاموش به معنای رایج در دانشگاه مازندران نمود ندارد
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۱۰ آذر ۱۳۹۹خصالی، معاون پژوهشی دانشگاه مازندران در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو گفت: باتوجه به برنامه‌های وزارت علوم و دانشگاه مازندران پدیده هیات علمی خاموش که شامل اساتیدی است که زمان کمتری برای کار می‌گذارند هیچ زمان در دانشگاه دولتی دیده نمی‌شود.

خصالی افزود: اساتید برای ترفیع سالیانه خود مجبور به انجام اموری هستند که بتوانند کار خودشان را حفظ کنند. مقدماتی را انجام بدهند و حداقل‌ها را انجام داده و به استاندار‌ها قائل باشند. درس می‌دهند، دانشجو می‌گیرند و مقاله می‌دهند.

معاون پزوهشی داننشگاه مازندران یادآور شد: حالا در این میان ممکن است برخی از اساتید، تعداد زیادی دانشجوی دکتری داشته باشند و بعضی هم تعداد کمتری. اما به معنای این نیست که اساتیدی در هیات علمی باشند که فعالیتشان ضعیف است یا به اصطلاح خاموشند.

وی ادامه داد: در پدیده ارتباط با صنعت نیز بعضی از اساتید کارشان صنعتی نیست.

"معاون پزوهشی داننشگاه مازندران یادآور شد: حالا در این میان ممکن است برخی از اساتید، تعداد زیادی دانشجوی دکتری داشته باشند و بعضی هم تعداد کمتری"نباید انتظاری از مجموعه بخش اعظمی از اساتید علوم انسانی و نظری داشت. درصد محدودی هستند که شامل بحث ارتباط به صنعت می‌شوند. مثل رشته‌های مهندسی.

خصالی گفت: البته استان مازندران صنعتی نیست و یک اشکال عمده دیگر استان این است که اگر صنعتی داشته باشد، دفتر آن در تهران است. با این حال دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه مازندران بسیار قوی است.

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۵۸ دقیقه قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۵۸ دقیقه قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ آذر ۱۳۹۹