جشن سالگرد سقوط مبارک در میدان تحریر

مصر، نخستین سالگرد انقلاب را جشن گرفت
میهن
یورو نیوز - ۵ بهمن ۱۳۹۰

میدان تحریر قاهره، یک سال پس از سرنگونی حسنی مبارک باز هم شاهد حضور هزاران نفری مصریها بود. البته بر خلاف ماه های گذشته که این میدان محل تجمعهای اعتراضی بود، روز چهارشنبه اغلب حاضران در میدان تحریر سرگرم جشن و پایکوبی بودند.

برای عده ای این تجمع جشن پیروزی انقلاب بود و برای عده ای، فرصتی دیگر برای برآوردن فریادهایی که خواهان تغییر بیشتر است.

خبر آزادی حدود دو هزار زندانی هم دلیل دیگر شادمانی مردم بود.

حاکمان نظامی مصر از روز چهارشنبه و همزمان با جشنهای انقلاب، بخشهایی از قانون وضعیت اضطراری را که دهه ها بر این کشور حاکم بود لغو کردند. البته محمد حسین طنطاوی، رئیس شورای عالی نظامی مصر، اعلام کرد که در موارد خاص این قانون همچنان اجرا خواهد شد.

اطلاعات بیشتر بهار عرب: یکسال بعد, سیاست مصر, از طرف خبرنگاران ما در مصر, میدان تحریر, نا ارامی در مصر

Copyright © ۲۰۱۲ euronews

منابع خبر