می خواهند راه احمدی‌نژاد را دنبال کنند/ سوداگران نگذاشتند نرخ ارز کاهش یابد/ افزایش قیمت سوخت فاجعه است

می خواهند راه احمدی‌نژاد را دنبال کنند/ سوداگران نگذاشتند نرخ ارز کاهش یابد/ افزایش قیمت سوخت فاجعه است
فردا
فردا - ۱۳ آذر ۱۳۹۲

سرویس اقتصادی «فردا»: فرشاد مؤمنی از اقتصاددانان اصلاح طلب و مشاور میرحسین موسوی در انتخابات سال ۸۸ ، با انتقاد از ارائه تحلیلهای غلط در حوزه اقتصاد با اشاره به اینکه معرفی کسری بودجه دولت، مسکن مهر و تحولات نقدینگی را به عنوان سه نیروی محرکه تورم اقتصاد ایران  یک دروغ بزرگ است، گفت: به نظر می رسد هدف از بیان این دروغ بزرگ، بسترسازی برای ادامه راه احمدی نژاد در عرصه سیاستگذاری اقتصادی است

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

بی بی سی فارسی - ۱۳ آذر ۱۳۹۲
رادیو فردا - ۱۳ آذر ۱۳۹۲