تصاویر ماهواره ای گوگل ارث از نقاط مختلف زمین

خبرگزاری مهر - ۲۵ بهمن ۱۳۹۸

در اینجا تصاویر ماهواره ای گوگل ارث از نقاط مختلف کره زمین را مشاهده می کنید.

منابع خبر
موضوعات مرتبط: زمین

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
خبرگزاری مهر - ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
خبرگزاری مهر - ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
خبرگزاری میزان - ۲۵ بهمن ۱۳۹۸