درخواست کمک همسر مرزبان ربوده شده از مجامع بین المللی

درخواست همسر مرزبان پنجم ایرانی: سرنوشت دانایی فر مشخص شود
عصر ایران
صدای آلمان - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳

الهام نظر دوست، همسر جمشید دانایی فر، مرزبان ربوده شده ایرانی توسط جیش العدل از مجامع بین المللی خواست تا برای روشن شدن وضعیت همسرش کمک کنند. مقام‌های ایران می‌گویند نمی‌توان مرگ این مرزبان را تایید کرد

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

تابناک - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
خبر خونه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
بی بی سی فارسی - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳