آسمان شهر ری سیاه شد

عکس / آسمان شهر ری سیاه شد : آتش سوزی در انبار ضایعات چینی و بلور
پیک ایران
شفاف - ۲۷ خرداد ۱۳۹۰

مهر: صبح جمعه به علت آتش سوزی انبار ضایعات و چینی و بلور در منطقه دولت آباد تهران، آسمان شهر ری سیاه شد. ۱۰ دقیقه پس از این آتش سوزی گروه ها و تیم های آتش نشانی به سرعت برای اطفاء حریف به محل حادثه اعزام شدند. وسعت این آتش سوزی به حدی است که در برخی از مناطق دود حاصل از آتش بر روی خانه ها سایه افکنده است. هم اکنون آتش نشانان در حال تخریب دیوارهای انبار هستند تا به داخل این انبار نفوذ کنند. یکی از فرماندهان آتش نشانی وسعت این آتش سوزی را ۱۰ هزار متر عنوان کرد.

منابع خبر
آسمان شهر ری سیاه شد - شفاف - ۲۷ خرداد ۱۳۹۰

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری فارس - ۲۷ خرداد ۱۳۹۰