افتتاح ۲ طرح دامغان با حضور مدیرعامل صندوق کارآفرینی

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

سمنان- ایرنا- مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور روز دوشنبه ۲ طرح روستایی را با ایجاد اشتغال مستقیم برای ۲۰ نفر در روستای جزن و حسین آباد حاج علی نقی دامغان افتتاح کرد.( عکس: میثم اسماعیلی)

منابع خبر

مهمترین اخبار

خبرگزاری میزان - ۱۱ ساعت قبل
خبرگزاری میزان - ۱۱ ساعت قبل
خبرگزاری میزان - ۱۱ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸