دوازدهم فروردین روز تجلی بلوغ فکری و سیاسی مردم فهیم ایران است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۱ فروردین ۱۳۹۴

ساری-ایرنا- نماینده ولی فقیه و استاندار مازندران در پیام مشترکی از دوازدهم فروردین به عنوان سال روزی که نور اسلام را متجلی ساخته است، یاد کردند و گفتند: روز جمهوری اسلامی تجلی بلوغ فکری و سیاسی مردم فهیم ایران است.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۱ فروردین ۱۳۹۴
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۱ فروردین ۱۳۹۴