اجرای مرحله نخست اردوی جهادی توسعه خانه عالم در روستاهای دالاهو

اجرای مرحله نخست اردوی جهادی توسعه خانه عالم در روستاهای دالاهو
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰دریافت ۶ MB

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبرگزاری دانشجو - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰