وزیر دفاع کانادا وارد بغداد شد

تابناک - ۲۱ تیر ۱۳۹۵

در بحبوحه تحرکات نظامی در جنوب موصل، آخرین ایستگاه داعش در عراق، وزیران دفاع آمریکا و کانادا سرزده وارد بغداد شدند تا حمایت کشورهایشان را از عراق در جنگ آتی خبر دهند، اما بسیاری از نیروهای عراقی نه به صداقت این کشورها باور دارند و نه شعارهایشان، بطوری که هادی العامری، اظهارات کارتر را مبنی بر افزایش نیرو در عراق، قابل قبول ندانست

منابع خبر