متوسط هزینه سبد یک خانوار کارگری

هزینه سبد معیشت خانوار ۴ نفره/جدول
فردا
الف - ۹ اسفند ۱۳۹۳

میانگین هزینه سبد یک خانوار کارگری در ماه دو میلیون و ۳۵۳ هزار تومان اعلام شد.به گزارش ایسنا، این رقم که با جمع آوری اطلاعات از کلیه استانهای کشور و با همکاری کارگروه مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور به نتیجه رسیده است، میانگین هزینه ماهیانه سبد یک خانوار کارگری در کشور را دو میلیون و ۳۵۳ هزار تومان نشان می‌دهد.در همین زمینه علی خدایی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، به ایسنا گفت: هزینه سبد معیشت خانوارها در کلان شهرهایی همچون تهران بالاتر از این رقم است که علت تفاوت آن در سهم مسکن و حمل و نقل است.به گفته وی این رقم در استان تهران ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و در سایر استانها از یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان متغیر بوده است.خدایی افزود: رقم دو میلیون و ۳۵۳ هزار تومان میانگین کشوری و ماحصل جمع بندی نهایی از وضعیت معیشت خانوارهای کارگری در سراسر کشور است. از مجموع ۱۰۰ درصد هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری، سهم خوراکی‌ها با ۳۵.۷ درصد و سهم مسکن با ۲۱ درصد بیشترین میزان هزینه‌ را به خود اختصاص داده است.بخشهای حمل و نقل با ۹.۷۷ درصد، بهداشت و درمان با ۶.۳۷ درصد، پوشاک و کفش با ۵.۸ درصد، لوازم و اثاث خانوار با ۵ درصد، تحصیل و آموزش با ۴.۲۴ درصد و کالاهای متفرقه با ۴.۷۵ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.بر اساس این گزارش، خدمات با ۳.۶۱ درصد، تفریحات و سرگرمی‌ها با ۱.۹۱ درصد و هتل و رستوران با ۱.۶۹ درصد به ترتیب کمترین میزان تاثیرگذاری در سبد هزینه خانوارهای کارگری را داشته است.

منابع خبر