همایش ملی مدیریت و خدمات بوم سازگان جنگل‌های طبیعی و دست کاشت در گلستان برگزار می‌شود

همایش ملی مدیریت و خدمات بوم سازگان جنگل‌های طبیعی و دست کاشت در گلستان برگزار می‌شود
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۱۳ تیر ۱۳۹۹به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، همایش ملی مدیریت و خدمات بوم سازگان جنگل‌های طبیعی و دست کاشت، به همت دانشگاه گلستان برگزار می‌شود.

این همایش به دنبال بررسی چالش‌های مدیریت بوم سازگان در حوزه‌های خدمات انسانی، خدمات اجتماعی و فرهنگی، خدمات طبیعی حوزه آبخیز و خدمات رویشگاه است.

این همایش در محور‌های شیوه‌های نوین پایش و مدیریت منابع جنگلی، روش‌های حفظ و توسعه کارکرد‌های بوم سازگان جنگل، بوم سازگان جنگل و چرخه جهانی کربن، ارزیابی سلامت و تنوع زیستی بوم سازگان جنگل و مدیریت توده‌های جنگلی نادر و حفاظت از منابع ژنی برنامه ریزی شده است.

مهلت ارسال مقالات به این همایش ۲۹ شهریور ۹۹ اعلام شده و قرار است در ۱۰ مهر امسال نیز نتایج داوری آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، اعلام می‌شود. آخرین مهلت ثبت نام برای حضور در این همایش نیز ۲۴ مهر اعلام شده است.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

رادیو فردا - ۱۳ تیر ۱۳۹۹
خبرگزاری دانشجو - ۱۳ تیر ۱۳۹۹