حکم انتصاب وزیر ورزش برای هاشمی طبا

فردا - ۲۳ فروردین ۱۳۹۳

مهر: وزیر ورزش وجوانان در حکمی سید مصطفی هاشمی طبا را به عنوان مشاور خود در امور زیربنایی، سرمایه گذاری و توسعه زیر ساخت های ورزش کشور معرفی کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، در این حکم، دکتر گودرزی با عنایت به تجارب و توانمندی های تخصصی سید مصطفی هاشمی طبا، وی را به عنوان مشاور وزیر در امور زیربنایی، سرمایه گذاری و توسعه زیر ساخت های ورزش کشور معرفی کرد.

بر این اساس هاشمی طبا با حضور در جلسات شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان و ارائه مشاوره در زمینه های توسعه و سرمایه گذاری در حوزه ورزش، با وزیر ورزش و جوانان همکاری خواهد داشت.

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز

فردا - ۲۳ فروردین ۱۳۹۳