واکنش تهران نسبت به حوادث اخیر بحرین

تابناک - ۱۲ آبان ۱۳۹۳

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از بی حرمتی های اخیر به مراسم های مذهبی در بحرین ابراز ناخشنودی کرد و گفت: اینگونه اقدامات شرایط را پیچیده تر خواهد کرد.
به گزارش ایرنا از اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه، مرضیه افخم از بی حرمتی های اخیر به مراسم های مذهبی در بحرین ابراز ناخشنودی کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به محدودیت های ایجاد شده برای احزاب و جمعیت های قانونی در بحرین افزود: اینگونه اقدامات نه تنها به فضای اعتماد سازی بین مردم ودولت کمکی نکرده بلکه شرایط را پیچیده تر خواهد کرد

منابع خبر