تلاش آموزش و پروش برای اخذ مجوز رادیو

تلاش آموزش و پرورش برای مجوز رادیو
همشهری
تابناک - ۷ مهر ۱۳۸۸

اولین نشست شورای اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش با حضور اعضای جدید و با هدف ساماندهی و ایجاد تحول در سیستم اطلاع رسانی این وزارتخانه تشکیل شد و بر اساس یکی از مصوبات آن قرار شد تلاش هایی برای اخد مجوز رادیو آغاز شود. به گزارش خبر، مدیرکل روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در این نشست از تصمیم جدی این وزارتخانه برای ایجاد تحول در سیستم اطلاع رسانی خبر داد و گفت این موضوع از دغدغه های اصلی رمضان محسن پور، سرپرست آموزش و پرورش است. احمد مرادی در ابتدای این نشست که باحضور تنی چند از صاحبنظران ارتباطات، کارشناسان رسانه و یکی از مسئولان رسانه ملی برگزار شد به تشریح اهداف و وظایف این شورا پرداخت. در پایان اولین نشست شورای اطلاع رسانی این وزارتخانه که بدون حضور سرپرست آموزش و پرورش و با مدیریت فتح اللهی، معاون فرهنگی وی برگزار شد، بر تقویت جایگاه روابط عمومی و استفاده بهتر از امکانات اطلاع رسانی این وزارتخانه تاکید شد. در این شورا تصویب شد تا وزارتخانه تلاش هایی را به منظور اخذ مجوز شبکه رادیو یی آغاز کند.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز