شهردار قندهار در بمبگذاری انتحاری کشته شد

شهردار قندهار در حمله انتحاری کشته شد
رادیو فردا
رادیو فردا - ۵ مرداد ۱۳۹۰

شهردار قندهار در یک بمبگذاری انتحاری کشته شد. غلام حیدر حمیدی، امروز، چهارشنبه، در حالی کشته شد که یک عامل انتحاری بمب همراه خود را در نزدیکی دفتر کار شهردار قندهار منفجر کرد. این بمب ظاهراً در عمامه این عامل انتحاری جاسازی شده بود. گروه ستیزه جو، و اسلامگرای طالبان مسوولیت این عملیات مرگبار را بر عهده گرفته است. غلام حیدر حمیدی در حالی به قتل رسید که دو هفته پیش، احمد ولی کرزی، برادر رئیس جمهوری افغانستان و یکی از مقتدرترین چهره ها در جنوب افغانستان را کشته بودند.

"غلام حیدر حمیدی، امروز، چهارشنبه، در حالی کشته شد که یک عامل انتحاری بمب همراه خود را در نزدیکی دفتر کار شهردار قندهار منفجر کرد"کمتر از یک هفته پس از آن، جان محمد خان، یکی از دستیاران بلندپایه حامد کرزی در خانه اش در کابل از پای درآمد. قندهار زادگاه طالبان است. این عملیات مرگبار با واگذاری زمام امنیتی از نیروهای ناتو به ماموران محلی در شماری از مناطق افغانستان همزمان شده است

منابع خبر