روایتی از لحظات اسیر شدن توسط نیروهای عراقی در دوران جنگ

روایتی از لحظات اسیر شدن توسط نیروهای عراقی در دوران جنگ
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲ مهر ۱۴۰۰دریافت ۱۰ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: دوران لحظات عراقی اسیر

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۱۵ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۵ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۲ مهر ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۲ مهر ۱۴۰۰