تخلفی در ارایه معاینه فنی رخ نمی‌دهد

خبرگزاری میزان - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

معاون پارلمانی شهرداری تهران با تکذیب بروز تخلف در مراکز معاینه فنی خودرو گفت: ارایه معاینه فنی از سوی مراکز مجازی که از سوی قانون شناخته شده صورت می‌گیرد

منابع خبر