آدرس جدید شعب دادگاه و دادسرای انقلاب اصفهان

خبرگزاری میزان - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

شعب دادگاه و دادسرای انقلاب اصفهان مستقر در ساختمان دادگستری مرکز استان به مجتمع قضایی مرحوم آیت اله شاهرودی منتقل شد

منابع خبر