اموال ایران را به زور هم که شده از آمریکا میگیریم

الف - ۷ شهریور ۱۳۹۱

معاون ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به تصمیم کنگره آمریکا مبنی بر توقیف دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران، گفت: اگر ۵۰ سال هم طول بکشد دارایی‌های بلوکه شده در آمریکا را ولو با زور باز خواهیم ستاند.سردار سید مسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به تصمیم کنگره آمریکا مبنی بر توقیف دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران، گفت: اگر ۵۰ سال هم طول بکشد دارایی‌های بلوکه شده در آمریکا را ولو با زور باز خواهیم ستاند.وی افزود: بلوکه کردن دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران تروریسم اقتصادی و سرقت مالی است که متاسفانه آمریکا همچون سایر عرصه‌های تروریسم و حذف فیزیکی انسانها در آن تبحر دارد.جزایری در ادامه تصریح کرد: این که آمریکا تصور کند دارایی‌ها و اموال ایران را برای همیشه به سرقت برده یک خوش خیالی است، آنها مطمئن باشند که ما اموال خود را از شیطان بزرگ بازپس خواهیم گرفت.معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در پایان تاکید کرد: دیر نیست روزی که پاشنه در به نفع جمهوری اسلامی ایران خواهد چرخید و رژیم شرور آمریکا مجبور خواهد شد چند برابرامال توقیفی را مسترد کند و مردم آمریکا نیز باید به این نکته توجه داشته باشند.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز