فراموشی یادگیری به شیوه بازی زیر سایه سخنرانی معلم‌ها

فراموشی یادگیری به شیوه بازی زیر سایه سخنرانی معلم‌ها
باشگاه خبرنگاران
باشگاه خبرنگاران - ۱۷ آبان ۱۳۹۸

پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش گفت: تجربه روش یادگیری به شیوه بازی کردن باعث یادگیری عمیق در کودک می‌شود.

عبدالملکیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش

گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان،
با بیان اینکه بازی یکی از غنی ترین و طبیعی‌ترین روش‌های آموزش به کودکان و دانش‌آموزان است، اظهار کرد: دانش آموزان در جریان بازی هم لذت می برند و هم مطالب آموزشی را بدون هیچ فشاری و با رغبت و تمرکز یاد می‌گیرند.

او ادامه داد: وزرات آموزش و پرورش در یک ابلاغیه مدارس دوره ابتدایی را ملزم به استفاده از بازی طی فرایند یادگیری کرد.

عبدالملکیان افزود: اما علاوه بر اینکه مربی‌ها درک درستی از بازی در مدارس ندارند، مطالب آموزشی مناسبی هم در این زمینه تألیف نشده است.

این استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه بازی بیان کرد:  بسیاری از  معلمان شناخت کاملی  از بازی ها ندارند و هر عملی را مانند بازی می دانند، این موضوع کیفیت آموزش را کاهش می دهد.

او با تصریح بر اینکه معلم‌ها باید به ویژگی‌های رشدی و تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان توجه و شناخت داشته باشند، گفت: تجربه روش  یادگیری به شیوه بازی کردن باعث می‌شوند تا یادگیری عمیق در کودک ایجاد شود هر چند در حال حاضر بیشتر کلاس‌ها به شیوه سخنرانی معلم‌ها اداره می‌شود.

پاسخ به سوالات دانش‌آموزی را

اینجا

بخوانید

او در ادامه با بیان اینکه در برخی مدارس، اتاق‌های بازی راه‌اندازی شده است، افزود: در این مدارس تنها تجهیزات فراهم شده است اما خبری از تفکر بازی و یادگیری به سبک بازی محور وجود ندارد.

انتهای پیام /

ورود تجهیزات یادگیری در آموزش و پرورش بدون شناخت کافی معلمان

منابع خبر