رسانه دینی باید صادقانه تر و پاک‌تر عمل کند

رسانه دینی باید صادقانه تر و پاک‌تر عمل کند
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا زائری رئیس اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی در همایش بین المللی مناره با ارائه مقاله‌ای تحت عنوان «بازنمایی وحدت و نحوه انعکاس در رسانه‌ها» که در تالار ایوان شمس برگزار شد، گفت: در انقلاب زمینه و مسیر فکری برای بازخوانی تعالیم دینی در بستر اجتماعی فراهم شد و به عنوان مثال موضوع انتظار که یک مبحث در رویکرد شخصی بود، به صحنه جامعه و نهادهای اجتماعی آورده شد.

رسانه دینی باید صادقانه تر و پاک‌تر عمل کند

وی با اعلام این پرسش که رسانه دینی کدام رسانه را شامل می‌شود، ادامه داد: رسانه‌ای که در رفتار و گفتار مخاطب را به یاد خدا انداخته و به رفتار دینی سوق دهد، رسانه دینی می‌گوئیم. در دنیایی که هزار رسانه وجود دارد طبیعتاً رسانه دینی باید صادقانه تر، پاک‌تر و درست تر عمل کند. همانطور که انصاف در حوزه فردی بالاترین فضیلت شمرده می‌شود در حوزه رسانه نیز بسیار حائز اهمیت است. انصاف از این جهت که به مردم حق داده و برای آنها حقی قائل شویم، مورد اهمیت واقع شده و جایگاه ویژه ای دارد.

حجت الاسلام زائری با تأکید بر اینکه همه عالمان اخلاق از انصاف به عنوان قاعده‌ای طلایی یاد کرده اند، بیان کرد: با قراردادن خود در جای مخاطب باید زمینه گفتگو و حل شدن چالش را به وجود بیاوریم. وقتی دوست نداریم مخاطب تلویزیون را خاموش کند پس نباید بخشی از مخاطب را ندیده بگیرم و صدای آنها را خاموش کنم.

"در دنیایی که هزار رسانه وجود دارد طبیعتاً رسانه دینی باید صادقانه تر، پاک‌تر و درست تر عمل کند"در ارتباط دو سویه امری را به مخاطب داده و از او هم بازخوردی می‌گیریم و آن چیزی که می‌گیریم باید بیشتر باشد. اگر درک و نیاز مخاطب را ببینیم می‌توانیم همدلی را از او دریافت کنیم. استفاده از ادبیات محفلی و خاص در فضای رسانه‌ای جایگاهی ندارد. استفاده از ادبیات محفلی و خاص در فضای رسانه‌ای جایگاهی ندارد.

این کارشناس عرصه رسانه ادامه داد: امروزه ما در داخل خودمان نیاز به درک مخاطب داریم چرا که دچار تکثر شده ایم. در عرف اجتماعی آنچه که رسانه می‌گوید باید مورد پذیرش غالب جامعه باشد و این هنر رسانه را نشان می‌دهد.

رسانه باید مخاطب را در میان ارزش ادیان‌های مختلف به یک سو برانگیزد و وحدت را میان تمام سلایق مخاطب ایجاد کند.

رسانه طیف مردم را ندیده گرفته است

وی گفت: اگر مردم امروزه در رسانه‌ها دچار تفکیک می‌شوند، واکنش طبیعی شان است. ایراد از رسانه است که طیف‌های مردم را ندید گرفته و آنها را به حساب نمی‌آورد. در رسانه باید درست صحبت کرد تا درست هم جواب بگیریم.

مدیر مسئول ماهنامه خیمه با اعلام اینکه اقتضائات رسانه و مخاطب کمتر مورد توجه واقع می‌شود، خاطرنشان کرد: یکی از رسالت‌های رسانه این است که فعالیت خود را از جایی که مخاطب دارد، آغاز کند و از سوی دیگر نباید تعهد خود را فراموش کند و چشم بر واقعیت نبندد. اگر چنین شد چیزی نمی‌نویسد و پخش نمی‌کند که در درک و شناخت مخاطب نیست.

تقیه همان درک مراعات مخاطب و ظرفیت آن است

وی با بیان اینکه می‌توان مسئله تقیه را بر این اساس مطرح کرد، عنوان کرد: در عرف ما تقیه به معنای پنهان کردن بیان شده اما این اشتباه است. اساساً تقیه مراعات درک مخاطب نامیده می‌شود.

"همانطور که انصاف در حوزه فردی بالاترین فضیلت شمرده می‌شود در حوزه رسانه نیز بسیار حائز اهمیت است"تقیه رفتار حکیمانه و حرفه ای برای درک و ظرفیت مخاطب است. اگر از این منظر نگاه کنیم می‌توانیم تقیه را پنهان کاری ندانسته و آن را یک اصل عقلانی بر مبنای فهم و درک مخاطب بدانیم.

منابع خبر

اخبار مرتبط

کلمه - ۹ شهریور ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۰ تیر ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰