روز قدس آوردگاه نبرد مستضعفان جهان با جبهه‌ استکبار است

روز قدس آوردگاه نبرد مستضعفان جهان با جبهه‌ استکبار است

خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲ خرداد ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اندیشه و همفکر راهبردی بسیج (ماهر) بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی قدس صادر کرد

منابع خبر

مهمترین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۲ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۵ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۲ خرداد ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۲ خرداد ۱۳۹۹