نبود حداقل امکانات رفاهی در روستای «دره شیخ‌عالی»

نبود حداقل امکانات رفاهی در روستای «دره شیخ‌عالی»
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۴ مهر ۱۴۰۰دریافت ۱۸ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: شیخ عالی رفاهی