اسامی پذیرفته‌شدگان ارشد رشته علوم حدیث، اخلاق و آداب پزشکی سال ۹۹ منتشر شد

اسامی پذیرفته‌شدگان ارشد رشته علوم حدیث، اخلاق و آداب پزشکی سال ۹۹ منتشر شد
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۱ روز قبلبه گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اسامی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم حدیث، اخلاق و آداب پزشکی سال ۹۹ ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور- دانشکده سلامت و دین دانشگاه علوم

پزشکی قم
از سوی مرکز سنجش و آموزش پزشکی اعلام شد

منابع خبر