برپایی صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در مازندران

برپایی صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در مازندران
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۳۱ شهریور ۱۴۰۰دریافت ۴ MB

منابع خبر

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۱۳ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۱۳ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۳۱ شهریور ۱۴۰۰