شکایت وزارت ارشاد از روزنامه وطن امروز به اتهام «انتشار اسناد محرمانه»

روز - ۱۵ مرداد ۱۳۹۴

خبرگزاری تسنیم خبر داد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از روزنامه وطن امروز به اتهام «انتشار و افشای نامه محرمانه» این وزارتخانه درباره نحوه انعکاس اخبار مذاکرات اتمی شکایت کرده است.

این خبرگزاری روز پنجشنبه، ۱۵ مرداد، به نقل از وبسایت «ناطقان» نوشت که وزارت ارشاد شکایت خود را از روزنامه وطن امروز روز دوشنبه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران «ثبت» کرده است.

علت این شکایت «انتشار و افشای نامه محرمانه» وزارت ارشاد به مدیران رسانه‌ها درباره نحوه انعکاس اخبار مربوط به مذاکرات درباره برنامه اتمی ایران عنوان شده است.

رادیو فردا

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

رادیو زمانه - ۱۵ مرداد ۱۳۹۴