رسانه‌ها از مهمترین ابزار جنگ نرم به شمار می‌روند

رسانه‌ها از مهمترین ابزار جنگ نرم به شمار می‌روند
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۳۰ مهر ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید بلاسم عزیز شبیب

الزاملی
، رئیس دانشکده علوم اسلامی دانشگاه کربلا، در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در سخنانی با موضوع "رسانه‌های گمراه کننده وتاثیر آن بر درگیری طایفه‌ای و نژادی" گفت: بدون تردید، رسانه‌ها اثر زیادی بر رساندن اطلاعات به مردم و نیز تأثیری شگرف بر ذهنیت آن‌ها و مواضع شخصی، اجتماعی، عقیدتی و سیاسی وحتی ملی آنان دارند. رسانه باعث می‌شود که انسان میهن دوست، از یک طرف خواهان سرزمین و میهن خود باشد و از سوی دیگر به دشمنان علیه وطن خود گرایش نشان دهد. بنابراین، رسانه‌ها، تأثیری چشمگیر بر جوامع و ملت‌ها دارند و از مهمترین ابزار جنگ نرم به شمار می‌روند که دشمنان آن را ایجاد کرده و استعمارگران از آن تبعیت می

کنن
. و بدون نیاز به تسهیلات مادی و نظامی در درون ملت‌ها رخنه کرده و سپس به خانه‌های مردم راه پیدا می‌کنند.

وی افزود: از این رو، برخی از قدرت‌های مخالف اسلام مخصوصاً امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها وبرخی کشورهای غربی از این روش استفاده کرده و آن را به مزدوران خود و خیانتکارانی از ملت‌های مسلمان به عنوان یکی از روش‌های جنگ ماهیتی یاد می‌دهند تا به واسطه آن اسلام و مسلمانان را ریشه کن کنند. آنها از رسانه به عنوان ابزاری برای دستیابی به خواسته‌های خود استفاده می‌کنند ودرصدد تجزیه منطقه و تقسیم بندی ملت‌های اسلامی و عربی بر اساس مذهبی و طایفه‌ای ونژادی با هدف سیطره بر آنان هستند.

"رسانه باعث می‌شود که انسان میهن دوست، از یک طرف خواهان سرزمین و میهن خود باشد و از سوی دیگر به دشمنان علیه وطن خود گرایش نشان دهد"لذا ما باید از این نفاق و دورویی و از این رسانه‌های دروغین و از این دروغ و از این جنگ نرم برحذر باشیم.

الزاملی تاکید کرد: دشمن ما نه با رسانه، نه با اقتصاد و نه با صادر کردن کالاهای تجاری یا سلاح مورد نیاز کشورهای ما، به هیچ وجه خیر و صلاح ما را نمی‌خواهد، آن‌ها می‌خواهند که این کشورها را مصرف کننده کالاهایی بار بیاورند که خودشان تولید می‌کنند.

رئیس دانشکده علوم اسلامی دانشگاه کربلا در ادامه افزود: خداوند متعال، ما را از گرایش به آنها و نیز از متفرق شدن برحذر داشته است. همچنانکه در کلام خداوند متعال آمده است:
«ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر فاسقی برایتان خبری آورد، نیک وارسی کنید، مبادا به نادانی گروهی را آسیب برسانید و بعد از آنچه کرده اید پشیمان شوید.»

الزاملی تاکید کرد: باید بدانیم که همیشه اصل در خبررسانی دشمنان، انتشار اخباری مبتنی بر دروغ و اشتباه و نفاق است. ما باید همیشه این مهم را درنظر بگیریم که اخبار دشمنان ریشه در دروغ و اهداف دیگر دارد و به همین دلیل خداوند ما را به اتحاد و چنگ زدن به ریسمان الهی امر کرده و فرموده است که به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید. درنتیجه، توسل و پناه بردن همان اتحاد است و خداوند تبارک و تعالی ما را به گوش دادن به دشمن و از تفرقه نهی فرموده است، چرا که دشمن خیرخواه ما نیست.

وی ادامه داد: اگر بین ما اختلاف پیش آید، بین ما جدایی می‌افتد و توان خود را از دست می‌دهیم، و اگر توانمان را از دست بدهیم، به طعمه و شکاری دردست دشمن تبدیل خواهیم شد و او بر ما چیره می‌شود و این همان امری است که درسرزمین مسلمانان اتفاق افتاده است.

رئیس دانشکده علوم اسلامی دانشگاه کربلا در پایان تأکید کرد: ما باید در برابر دشمن قوی و محکم و شکست ناپذیر باشیم و دشمن را از ضربه زدن به خود ناامید کنیم.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز