مافیای پزشک سالار پزشکانی که کار نمی‌کنند اما حقوق‌های چند ده میلیونی میگیرند

اخبار مرتبط

موضوعات مرتبط: سالار پزشک حقوق