«واقع‌انگاری رنگ‌ها و علم میزان» تجدید چاپ شد

«واقع‌انگاری رنگ‌ها و علم میزان» تجدید چاپ شد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش خبرنگار مهر، «واقع‌انگاری رنگ‌ها و علم میزان» ترجمه دو جستار بلند از هانری کربن، فیلسوف و شرق شناس بزرگ فرانسوی است، به همراه پیشگفتار مفصلی که انشاالله رحمتی مترجم این اثر بدان افزوده است.

مضمون اصلی این اثر تأویل روحانی است. نه فقط کتب آسمانی بلکه همه مظاهر آفاقی و انفسی حضرت حق موجبات چنین تأویلی را فراهم می‌سازند. حکیمان شیعی با الهام از تعالیم پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) در این میدان گوی سبقت را از همگنان خویش ربوده اند. این کتاب شرحی بر ژرف اندیشی های تأویلی و یا به تعبیر ابن عربی سوارکاری‌ها و شهسواری‌های برخی از این حکیمان البته به روشی بدیع و امروزین است.

در جستار نخست به علم میزان و تطابق‌های میان عوالم به مثابت بنیاد مابعدالطبیعی تأویل یا هرمنوتیک روحانی به ویژه بر طبق دیدگاه سید حیدر آملی پرداخته است.

مبنای این نظریه رساله‌ای با عنوان یاقوته الحمراء نوشته محمد کریم خان کرمانی است. کربن تبیین می‌کند که چگونه می‌توان بر مبنای حکمت شیعی به نظریه متمایز و ممتازی درباره حقیقت رنگ رسید.

بر طبق این نظریه رنگ‌ها اموری عینی و واقعی اند.

"نه فقط کتب آسمانی بلکه همه مظاهر آفاقی و انفسی حضرت حق موجبات چنین تأویلی را فراهم می‌سازند"واقعیت آنها پیش از آنکه در عالم ما متجلی شده باشد در عالم غیب موجود است. تبیین وی از نسبت نور و رنگ و همچنین ماهیت رمزی رنگ‌ها و قابلیت آنها برای بیان حقایق روحانی از جمله مباحث خواندنی این کتاب است.

نشر سوفیا به تازگی این اثر را به شکل آراسته ای با چاپ گالینگور و به قیمت ۴۵ هزار تومان روانه بازار کرده است.

یادآور می‌شود، این اثر به عنوان کتاب برتر عرفان در سال ۱۳۹۰ انتخاب شده بود.

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز