بیکاران معلول با ۱۶ سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته می‌شوند

بیمه شدگان بیکار با حداقل 56 سال سن بازنشسته می‌شوند
خبرگزاری دانشگاه آزاد
خبرگزاری مهر - ۲۸ آذر ۱۳۹۰

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه در ادامه بررسی طرح یک فوریتی بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار مقرر کردند بیمه شده در صورت عدم اشتغال بعد از انتقضاء مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری، در صورت داشتن شرایط ، بر اساس مقررات فصل سوم این قانون، تحت پوشش حمایت های فصل مذکور قرار می گیرد.

همچنین بر اساس مصوبه مجلس مجموع مدت برخورداری از مقرری بیمه بیکاری بر اساس سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری برای مجردها حداقل شش ماه و حداکثر سی و هشت ماه و برای متاهلان حداقل دوازده ماه و حداکثر پنجاه ماه مطابق جدول زیر است.

سابقه پرداخت

حق بیمه بیکاری

حداکثر مدت برخورداری از مقرری

با احتساب دریافتی های قبلی (ماه)

منابع خبر