پنجشنبه روز اول ماه رمضان در عربستان اعلام شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴

تهران-ایرنا- عربستان و برخی کشورهای عربی پنجشنبه پیش رو را اولین روز ماه مبارک رمضان اعلام کردند.

منابع خبر
پنجشنبه روز اول ماه رمضان در عربستان اعلام شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴
پنجشنبه اول ماه رمضان است فردا - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴
پنجشنبه اول ماه رمضان است تابناک - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴