محمد خاتمی: امنیت را نمی توان با فضای امنیتی تامین کرد

خاتمی:امنیت کشور را نمی‌توان با ایجاد فضای امنیتی تامین کرد
عصر ایران
رادیو فردا - ۲۸ آذر ۱۳۹۳

محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، بر ضرورت آزادی بیان در دانشگاه ها تاکید کرده و گفته است که امنیت را نمی توان با فضای امنیتی تامین کرد. به گزارش وبسایت آقای خاتمی، او در دیدار با جمعی از دانشجویان،افزوده که باید با کسانی که با طرد دیگران، به نظام "جفا" می کنند نیز گفتگو کرد، تا همه به این نتیجه برسند.  رئیس جمهوری سابق ایران، همزمان، از دانشجویان خواسته است تا "فعالیت‌های خود را درون نظام تعریف کنند." محمد خاتمی رفع حصر از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را"مطالبه جامعه و خواست دولت" خوانده و گفته است که باید برای تحقق آن "صبور بود."

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۸ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز