ستاد پیشگیری از جعل مدرک به میدان آمد

آفتاب - ۷ آبان ۱۳۹۱

آفتاب: ابراهیم سحرخیز در نشست خبری با بیان این که صدور مدرک تحصیلی جعلی در مدارس دولتی روزانه یا اتفاق نمی افتد یا خیلی کم است؛ افزود: این کار بیشتر در مدارس بزرگسالان و مدارس از راه دور اتفاق می افتد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: برای مقابله با این پدیده با قدرت وارد شده و نشست های را با حضور دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش داشته ایم و با فرایند تولید و صدور جعلی مدرک تحصیلی به شدت برخورد می کنیم.

سحرخیز در پاسخ به پرسشی درخصوص تبلیغات اعطای مدرک تحصیلی افزود: درج هرگونه آگهی در این زمینه باید با مجوز معاونت پژوهشی وزارت آموزش و پرورش باشد.

به گزارش واحد مرکزی خبر،وی گفت: اما وقتی روزنامه های سراسری ما چنین آگهی هایی را بدون اجازه وزارت آموزش و پورش درج می کنند یا تبلیغاتی در این زمینه در سطح شهر یا پیامک منتشر می شود؛‌ تخلفی آشکار است

منابع خبر