بیک‌زاده: داور گفت دوست دارد خطا بگیرد/دنبال بهانه نیستیم

خبرگزاری فارس - ۱۴ فروردین ۱۳۹۴

مدافع تیم فوتبال استقلال گفت:‌به داور اعلام کردم به چه دلیلی اعلام خطا کرد که او گفت دوست دارم

منابع خبر
بیک‌زاده: ترکی گفت که دوست دارم کارت بدهم! فوتبالی‌ترین - ۱۴ فروردین ۱۳۹۴