درخواست وکیل بقایی از محسنی اژه ای

جهان نیوز - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

وکیل حمید بقایی با اشاره به اظهارات روز گذشته سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: از سخنگوی قوه قضائیه درخواست می‌کنیم، موارد اتهامی آقای بقایی را با ذکر جزئیات اعلام کند.

منابع خبر
درخواست وکیل بقایی از محسنی اژه ای جهان نیوز - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
درخواست وکیل بقایی از اژه‌ای الف - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
درخواست وکیل بقایی از اژه‌ای فردا - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
درخواست وکیل بقایی از اژه ای فرارو - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵