آزادی کشتی ایرانی ازدست دزدان دریایی

فردا - ۲۸ مهر ۱۳۹۲

تسنیم: ناو گروه ۲۷ درایی ایران امروز موفق شد یک فروند کشتی باری حامل گاز ایران را بعد از چندین ساعت درگیری از دست دزدان دریایی در منطقه باب المندب آزاد سازند.

به گفته مقامات ناو گروه ۲۷ دریایی ایران؛ طی چند ماه اخیر حجم عملیات دزدان دریایی ضد کشتی های باری و تجاری ایران در منطقه باب المندب رو به افزایش بوده است.

مقامات ایرانی در این باره اعلام کردند کشتی باری ایرانی حامل گاز ال پی جی بوده که در حال عبور از گذرگاه دریایی باب المندب بود که مورد حمله ۸ فروند قایق دزدان دریایی در این منطقه قرار گرفت، اما ناو گروه ۲۷ دریایی ایران موفق شد با واکنش سریعی که در این باره از خود نشان داد بلافاصله از به سرقت در امدن این کشتی باری جلوگیری کنند.

گفتنی است بعد از درگیری ناو گروه دریایی ایران با دزدان دریایی به دلیل شدت تیربار ناو گروه ایرانی دزدان دریایی ناگزیر به ترک منطقه شدند و کشتی باری ایرانی تا مقصد از سوی این ناو گروه همراهی و اسکورت شد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز