فیلمی که ناصر حجازی حاضر به دستبوسی شاه نشد

تابناک - ۲ خرداد ۱۴۰۲
منابع خبر

اخبار مرتبط

باشگاه خبرنگاران - ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
آفتاب - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
آفتاب - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
باشگاه خبرنگاران - ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۹ خرداد ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
خبرگزاری میزان - ۲۶ آذر ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۲۸ دی ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۲ آبان ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۸ آذر ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۱۵ فروردین ۱۴۰۱
خبرگزاری میزان - ۱۷ مهر ۱۳۹۹