وزارت خارجه خبر مذاکره با کشورهای اروپایی برای لغو روادید را تکذیب کرد

قاسمی خبر مذاکره با کشورهای اروپایی برای لغو روادید را تکذیب کرد
خدمت
خبرگزاری میزان - ۳۰ آبان ۱۳۹۵

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان خبر مجعول منتشره در برخی رسانه‌ها مبنی بر مذاکره با تعدادی از کشورها از جمله چند کشور اروپایی به منظور لغو روادید را فاقد اعتبار خواند

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری فارس - ۳۰ آبان ۱۳۹۵
خبرگزاری میزان - ۳۰ آبان ۱۳۹۵
باشگاه خبرنگاران - ۳۰ آبان ۱۳۹۵