مکزیک: تسلیم فشارهای آمریکا نمی‌شویم

جهان نیوز - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

وزیر خارجه مکزیک گفت که کشورش در موضوع مهاجرت هرگز تسلیم فشارهای آمریکا نخواهد شد

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری میزان - ۱۹ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

جهان نیوز - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸