سایه شوم کنکور باید از سر مدارس برداشته شود

خبرگزاری میزان - ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

سید محمد بطحائی گفت: امیدواریم آموزش و پرورش در مسیر اصلی و بایسته خود قرار بگیرد و مدرسه محلی برای آموزش زندگی کردن باشد و نه مکانی برای آماده کردن دانش آموزان برای کنکور و این سیطره کنکور باید در مدارس کاسته شود

منابع خبر