پیام رهبر انقلاب سرآغاز شکستن سکوت بهت‌آمیز جهان اسلام است

همه نگرانی خامنه ای از پیشروی های زنان و تاثیر آن بر تقویت جنبش آزادیخواهانه و برابری طلبانه زنان در ایران است. زنانی که می خواهند هویتشان با استقلال شخصی، آزادی و حقوق برابر تعریف شود نه با همسری و مادری و خانه‌داری.
اخبار روز
خبرگزاری فارس - ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیام رهبر انقلاب به کنگره جهانی حج را سرآغاز شکستن سکوت بهت‌آمیز جهان اسلام دانست و گفت: پیام رهبری یک پیام روشنی به عربستان داد که فکر نکنید صبر و خونسردی ما انفعالی است

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خدمت - ۱۶ شهریور ۱۳۹۵
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۶ شهریور ۱۳۹۵