تسهیل و تسریع امور مردم در بستر دادرسی الکترونیک

خبرگزاری میزان - ۵ مرداد ۱۴۰۰

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: ایجاد شفافیت، سهولت در ارتباط و تسریع و تسهیل امور مردم از محاسن ایجاد بستر دادرسی الکترونیک بین ناجا و دستگاه قضایی است

منابع خبر