زنده نگه داشتن یاد شهدای چوار در دقیقه ۵۵ دیدار پرسپولیس- فولاد خوزستان