سازمان ملی بهره‌وری احیا می‌شود

سازمان ملي بهره‌وري احيا مي‌شود
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۹ شهریور ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس: بر اساس مصوبات پیشنهادی برنامه پنجم توسعه به دولت، سازمان ملی بهره وری ایران که سال ۸۴ منحل شده بود، از ادغام مرکز ملی بهره وری ایران و سایر واحدهای متولی این امر زیر نظر رئیس جمهور بار دیگر ایجاد می شود. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جزئیات پیشنهادی برنامه پنجم توسعه در ستاد هماهنگی و تلفیق برنامه پنجم در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مصوب شده و برای تصویب نهایی به شورای عالی تدوین برنامه پنجم و هیئت دولت ارائه شده است. بر اساس این برنامه مصوب پیشنهادی که خبرگزاری فارس به نسخه ای از آن دست یافته است، به منظور برنامه ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره وری کلیه عوامل تولید شامل نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و خاک، سازمان ملی بهره وری ایران از ادغام مرکز ملی بهره وری ایران و سایر واحدهای متولی این امر زیر نظر رئیس جمهور ایجاد می شود. این در حالی است که هیئت وزیران در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۸۴ تصویب کرده بود که سازمان ملی بهره وری ایران منحل و مرکز ملی بهره وری ایران به شکل موسسه دولتی تابع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل شود. بر اساس این گزارش سازمان ملی بهره وری ایران موظف است نسبت به تدوین برنامه فراگیر و پیاده سازی نظام اجرایی ارتقای بهره‌وری، شامل تعیین و توزیع نقش ها، راهبردها و مسئولیت ها در کلیه بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با جهت گیری اصلاح الگوی به کارگیری عوامل تولید شامل نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و خاک در سال اول برنامه اقدام نماید.

"این در حالی است که هیئت وزیران در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۸۴ تصویب کرده بود که سازمان ملی بهره وری ایران منحل و مرکز ملی بهره وری ایران به شکل موسسه دولتی تابع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل شود"کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نسبت به تدوین برنامه ارتقائ بهره وری دستگاه ، بخش اقدام و بر اساس شاخص های استاندارد و دستورالعملهای بهره وری تهیه شده توسط این سازمان نسبت به محاسبه، تحلیل روند و عارضه یابی، در جهت تحقق اهداف برنامه بهره وری دستگاه و بخش اقدام و هر ساله گزارش اقدامات، اصلاحات و دستاوردهای بهره وری دستگاه و بخش ذیربط را تهیه و ارائه نمایند. سازمان ملی بهره وری موظف است بر پایه نتایج حاصل از عملکرد بهره وری دستگاهها و بخشهای مختلف ، گزارش عملکرد سالانه دستگاهها و بخشها را به منظور اعمال نتایج عملکرد در تخصیص منابع مالی، اصلاح جهت گیری برنامه ای و رفع نارسایی ها در هر یک از دستگاه ها و بخش ها به دولت ارائه نماید . بر اساس این برنامه به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود معادل منایع صرفه جویی شده ناشی از ارتقاء بهره وری را در چارچوب ماده ۶۹ قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات سال بعد خود هزینه نماید. انتهای پیام/

منابع خبر

مهمترین اخبار

خبر آنلاین - ۱۳ ساعت قبل
خبر آنلاین - ۱۳ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

فردا - ۱۹ شهریور ۱۳۸۸
موج آزادی - ۱۹ شهریور ۱۳۸۸