چند هزار تن در قاهره و صنعا در مقابل سفارت آمریکا تجمع کردند

رادیو فردا - ۲۳ شهریور ۱۳۹۱

روز پنج شنبه چند هزار نفر درمقابل سفارت های آمریکا در قاهره و صنعا، پایتخت یمن تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ها،  تظاهرکنندگان به ساخت فیلمی در آمریکا، که گفته می شود به پیامبراسلام توهین کرده، اعتراض دارند. دولت مصر تدابیر امنیتی سنگینی در اطراف سفارت اتخاذ کرده و با برخی از تظاهر کنندگان درگیر شده است. گروه های وابسته به اخوان المسلمین خواستار تظاهرات بعد از نماز جمعه شده اند. در صنعا، پایتخت یمن عده ای از تظاهرکنندگان از حصارهای ساختمان سفارت بالا رفتند.

"روز پنج شنبه چند هزار نفر درمقابل سفارت های آمریکا در قاهره و صنعا، پایتخت یمن تجمع کردند"گزارش ها حاکی از زخمی شدن عده ای در تیراندازی پلیس است. در تهران نیزعده ای که خود را دانشجو می خوانند امروز در مقابل سفارت سوئیس، دفترحافظ منافع آمریکا، جمع شدند

منابع خبر