نگرانی انجمن روزنامەنگاران کردستان ایران از وضعیت جسمانی یک روزنامه نگار زندانی

اعتراض و نگرانی شدید انجمن روزنامە نگاران کردستان در مورد وضعیت جسمانی سلیمان محمدی
کلمه
رادیو فردا - ۲۴ بهمن ۱۳۹۱

انجمن روزنامەنگاران کردستان ایران نسبت به وضعیت جسمانی سلیمان محمدی، روزنامه نگار زندانی، ابراز نگرانی کرد.   به گزارش سایت کلمه، این انجمن با اعلام اینکه خانوادە سلیمان محمدی وضعیت او را بسیار نگران کنندە توصیف کرده اند، هشدار داد: وضعیت جسمانی سلیمان محمدی رو به وخامت است و مسئولان زندان اوین هیچ تلاشی برای درمان و یا انتقال او به بیمارستان انجام نداده اند.   آقای محمدی همراه با تعدادی دیگر از روزنامه نگاران در روزهای نخست بهمن سال جاری بازداشت شد.   بر اساس گزارش ها،‌ این روزنامه نگار چندی پیش عمل دیسک کمر داشته است

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

عصر ایران - ۲۴ بهمن ۱۳۹۱