حضور قلعه نویی در مراسم ختم پاشایی

پارس فوتبال - ۲۷ آبان ۱۳۹۳
منابع خبر
حضور قلعه نویی در مراسم ختم پاشایی پارس فوتبال - ۲۷ آبان ۱۳۹۳