رفتار آهانت آمیز سفیران ایران و کنگو در دربار اسپانیا جنجال آفرید!

رفتار آهانت آمیز سفیران ایران و کنگو در دربار اسپانیا جنجال آفرید!
خبرنامه ملی ایرانیان
خبرنامه ملی ایرانیان - ۵ بهمن ۱۳۹۰

سفیران ایران و کنگو در مراسم رسمی دربار اسپانیا با مساله ای روبرو شدند که بخصوص برای شاهزاده خانم لیتیتیا اورتیز همسر ولیعهد وضعیتی خارج از عرف دیپلماتیک و سنن دربار پدید آورد.

همسر ولیعهد فیلیپ دی بوربون، دو بار دستش را دراز کرد ولی هاج و واج برگرداند.

زیرا هم سفیر ایران مرتضی صفاری نطنزی با او دست نداد و هم سفیر کنگو از تماس دستی با وی دریغ کرد. جالب آن جا بود که این سفیر دستش را به طرف شاهزاده خانم درازکرد. اما ناگاه متوجه شد که جلوی دوربین ها با یک خانم دست می دهد، لذا دستش را برگرداند!

این مراسم دربار مادرید مستقیما از تلویزیونهای این کشور و جهان در حال پخش بود.

برای همین، مردم اسپانیا احساس بدی از این رفتار پیدا کردند. زیرا به گفته ی ناظران، هر چند برای این دو سفیر دست دادن یا ندادن مساله ای بود، لیکن طبق آداب و سنن اروپاییان و از جمله دولت میزبان و عرف دیپلماتیک، چنین رفتاری غیرعادی و حتی توهین آمیز ارزیابی می شود.

دربار اسپانیا همه ساله در ژانویه مراسم بزرگ و پرشکوهی را به مناسب آغاز سالی جدید، برگزار می کند که تا پاسی از شب ادامه می یابد. علاوه بر نمایندگان کشورها و سازمانهای مهم بین المللی، تعدادی از مشاهیر و چهره های برجسته ی این کشور به این مراسم دعوت می شوند.

العربیه

.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز